// IFAD:

Dine rettigheder

Alle de, som er registrerede ved IFAD TS A/S, har ifølge persondataforordningen (herefter betegnet GDPR) efter anmodning derom ret til følgende:

 

  • Indsigtsret jf. GDPR artikel 15, hvilket indebærer, at du som registreret, har ret til at få oplyst, om IFAD TS A/S behandler personoplysninger om dig, samt hvorledes disse oplysninger behandles.

 

  • Ret til berigtigelse jf. GDPR artikel 16, hvilket indebærer, at du som registreret, har mulighed for at få forkerte eller urigtige personoplysningerne om dig selv rettet.

 

  • Ret til sletning jf. GDPR 17. Denne artikel indebærer, at du som registreret, dog med visse undtagelser, har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv.

 

  • Ret til databegrænsning jf. artikel 18. Retten til begrænsning af behandling indebærer, at du son registreret i visse tilfælde, har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

 

  • Ret til data portabilitet jf. artikel 20. Dette indebærer, at du som registreret, har ret til, såfremt dette er teknisk muligt, at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

 

  • Indsigelsesret jf. GDPR artikel 21, hvilket indebærer, at du som registreret har ret til, af grunde der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
    • Ovennævnte rettigheder kan dog være begrænset jf. GDPR artikel 17, stk. 3, artikel 18, stk. 2 og artikel 20, stk. 2, 3 og 4.

 

Behandlingstiden i forbindelse med en anmodning er som udgangspunkt 1 måned, som dog kan forlænges med 2 måneder afhængigt af kompleksitet og antal.

 

Henvendelser

Spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til IFADs persondatakonsulent på info@ifad.dk

 

Information

Du kan læse mere om dine rettigheder i persondataforordningen her:

www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning

 

Og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning her:

www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger